bewonersplatformsmilde

Berichten van de gemeente.

Een dorpshuis in Smilde????

hoe is het bewonersplatform omtstaan?

wat doet een Bewonersplatform zoal en waar staan we voor:

leefbaarheid in het dorp behouden en versterken!!!
het behartigen van de belangen van de dorpsbewoners
Bewonersplatform Smilde is geen politieke groepering.